A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Friluftsbassenget klar for opning

Nye vassprøvar syner godkjende resultat.

Etter tilbakemeldinga sist fredag om at vassprøvane frå bassenget ikkje var innanfor krava som er stillt, vart det teke nye prøvar for å oppdatere resultatet. Desse prøvane visar at vatnet no har tilfredsstillande kvalitet og at alle prøvar viser verdiar under det som er krava.

Vi er difor svært glade for å kunne informere om at bassenget no er klar for opning, og at badesesongen 2014 i friluftsbadet vert offisiellt starta i dag 23. juni kl 1300.

 

Tips ein ven Skriv ut