A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Opningstider

Friluftsbada i Årdal

Stengt fram til sommarsesongen 2021, dato vert sett nærare oppstart.
Opningstider sommaren 2020. 
Friluftsbadet Øvre Årdal 1130-1900 Kvar dag
Friluftsbadet Årdalstangen 1200-1800 Kvar dag
Friluftsbad Øvre Årdal1
Pga. korona og smittevernreglar blir det i år endringar i forhold til billettsal og restriksjonar på tal besøkjande
 
Billettsal
Grunna situasjonen ber me om, at alle, som har anledning til det, betalar med bankkort i dei berøringsfrie betalingsterminalane. (Vanleg bankkort – ikkje kredittkort).
 
Det kan og betalast kontant. Dei som ønskjer å betala med kontantar må følgja billettseljarane sine instruksjonar. Reingjer hendene umiddelbart etter at de har vore i berøring med kontantar. Handdesinfeksjon er plassert ut ved billettsalet – bruk den !
 
Billettprisar

Det er vedteke å gjenomføra 2 endringar i friluftsbada frå i dag 24. juli.
Friluftsbada i Årdal - reduksjon av pris og auking av max antal gjester

Nye billetprisar:

Born, (under 6 år gratis) kr. 30,-
Vaksen, (frå16 år):                 kr. 60,-

Maks antal gejster:
Friluftsbadet i Øvre Årdal: 250 personar
Friluftsbadet på Årdalstangen: 150 personar

 
Dei som har klyppekort i oransje/grøn plast kan nytta desse til dei er brukte opp. Nye klyppekort vert ikkje selde i friluftsbada. På same måte kan dei som har årskort nytta desse. Nye årskort vert heller ikkje selde i friluftsbada.