A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Friluftsbada i Årdal - reduksjon av pris og auking av max antal gjester

Det er vedteke å gjenomføra 2 endringar i friluftsbada frå i dag 24. juli.

Nye billetprisar:

Born, (under 6 år gratis) kr. 30,-
Vaksen, (frå16 år):                 kr. 60,-

Maks antal gjester:
Friluftsbadet i Øvre Årdal: 250 personar
Friluftsbadet på Årdalstangen: 150 personar


Friluftsbad Årdalstangen.jpg Friluftsbad Øvre Årdal1.jpg