A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Kultur og fritid/Idrettsanlegg/Friluftsbad

Friluftsbad

  • 1
  • 2

Kommunen har 2 friluftsbad

Friluftsbada har alltid vore viktige for kommunen sine innbyggjarar og tilreisande. Årdal kommune har bl.a. vore arrangør av NM i symjing. Begge friluftsbada held ein temperatur på ca. 28 grader, og er oppvarma med spillvarme frå Hydro Aluminium as, og er opne heile sommaren.

Øvre Årdal

I Øvre Årdal er det lagt til rette med eit 50 x 25-meters basseng, samt 2 mindre plaskebasseng for born. Anlegget inneheld også 2 sklier, kiosk, garderobeanlegg og større grøntareale for leikeaktivitetar. Anlegget ligg i sentrum av Øvre Årdal i tilknyting til idretts – og folkeparken. Vatnet kjem frå Hydro Aluminium, og er oppvarma til om lag 28 grader. Rundt bassenga er det eit stort grøntanlegg, og anlegget ligg i tilknytning til idrettsparken med gode parkeringsmoglegheiter.

Opningstida er kl. 11.30 - 19.00 kvar dag.

Årdalstangen

Anlegget på Årdalstangen inneheld eit 25 meters basseng m/ stupetårn og 2 mindre plaskebasseng for born, garderobeanlegg og med nærleik til butikk. Anlegget ligg i sentrum av Årdalstangen i eit område med grøntareale.

Opningstida er kl. 12.00 - 18.00 kvar dag.