A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Framdriftsplan for nokre av byggeprosjekta

Samfunnshuset Årdalstangen:
Renoveringsarbeidet med fase 2 er starta opp og er venta å vere ferdig i august 2011.

Samfunnshuset Øvre Årdal:
Renoveringsarbeidet vil her starta opp når fase 2 ved Samfunnshuset på Årdalstangen er ferdig i august 2011. Samfunnshuset i Øvre Årdal er planlagt ferdig desember 2011.

Helsehuset Øvre Årdal:
Utviding og ombygging av Helsehuset til felles legekontor er planlagt gjennomført frå ca april til desember 2011.

Seimsdal sjukeheim
Planlegging av 24 nye sjukeheimsplassar ved Seimsdal sjukeheim er i gong, og det er venta at eit forprosjekt vil ligge føre til politisk handsaming før sommaren 2011. Byggearbeida vil truleg starte frå våren 2012.

Tips ein ven Skriv ut