Framdrift Klyngetunet

Synfaring av Klyngetunet med tillitsvalde og Hovudverneombud.

Klyngetunet er i rute og blir eitt strålande bygg! Me er så nøgd og glad for god framgang og gler oss til når det blir teke i bruk.
 

      Klyngetunet framdrift 2[1].jpg   Klyngetunet framdrift.jpg
Klyngetunet framdrift 1[1].jpg