A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøtet flytta fram ein dag.

Formannskapet som skulle vera tysdag den 5. juni er flytta fram til måndag den 4. juni.