A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte tysdag 29. november

kommunestyret

Formannskapet har ordinært møte tysdag 29. november og skal mellom anna handsame utlegging av budsjett for 2017, vidare deltaking i LMS, årets årdøl, kulturpris m.m.
Møtestart kl. 09.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er;

126/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
127/16 Økonomisk rapport 31.10.2016 med prognose
128/16 Evaluering av Årdal si deltaking i Sogn LMS
129/16 Overføring frå heimfallsfondet til næringsfondet
130/16 Budsjettendringar investeringsbudsjett 2016
131/16 Budsjett 2017
132/16 Utbyggingsavtale - detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen
133/16 Invitasjon til kjøp av aksjer i Ecoinowaste AS (ikkje offentleg)
134/16 Årets årdøl og kulturpris 2016 (ikkje offentleg)

Sakene som er offentlege er tilgjengeleg i innsynsportalen vår.