A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 8. oktober

IMG_3591_256x171

Formannskapet har møte torsdag 8. oktober kl. 12.00 i kommunestyresalen. 


Du finn oversikt på saker og vedlegg ved å klikkje på denne lenkja

Saker som skal handamast er:

109/20 Godkjenning av innkalling og sakliste, signering av møteprotokoll
110/20 Referatsaker frå rådmann
111/20 Drøftingssaker
112/20 Delegerte landbrukssaker
113/20 Økonomisk rapportering 2. tertial 2020
114/20 Skulehelseplan Årdal kommune 2020 - 2024
115/20 Plan for legetenesta i Årdal kommune 2020 - 2024
116/20 Prosjekt statlege arbeidsplassar
117/20 Forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune - oppstart av arbeid med revisjon
118/20 Forlenging av fiskestilangs Holsbruvatnet, dispensasjon frå arealføremålet
119/20 Utvida tid for midlertidig bygning på gnr 17 bnr 296 offenteleg friområde, park på torget i Øvre Årdal
120/20 Søknad om utvida skjenkeareal og heilårsløyve i telt
121/20 Tildeling av kulturmidlar 2020 - andre gongs utlysing 
122/20 Årdal Kraftlag AS - vederlag for kraft 2021
123/20 Innkjøpsreglement 2020-2024 for Årdal kommune