Formannskapsmøte 4. juni

Formannskapet er samla til møte torsdag 4. juni kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Det er ei lang saksliste som skal handsamast denne dagen og du her finn du meir om sakene og vedlegga.

Sakliste
045/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og signering av møteprotokoll
046/20 Referatsaker
047/20 Delegerte plan- og byggesaker
048/20 Delegerte landbrukssaker
049/20 Årsrekneskap og årsmelding 2019 - Årdal kommune
050/20 Årsmelding - næringsfondet 2019
051/20 Økonomisk rapportering 1. tertial 2020
052/20 Revidert budsjett 2020
053/20 Planstrategi 2020-2023
054/20 Søknad om oppføring av levegg - Løyntnant Lems veg 11 - gnr 27 bnr 104
055/20 Dispensasjon for mønehøgd på garasje
056/20 Dispensasjon frå maksimal utnyttingsgrad gnr 19 bnr 44
057/20 Søknad om dispensasjon for oppføring av dagsturhytte - Bjørnaholten, Ofredal
058/20 Midlertidig bygning på gnr 17 bnr 296 offentleg friområde, park på torget i Øvre Årdal
059/20 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024
060/20 AS Vinmonopolet - salsløyve for perioden 2020-20204
061/20 Coop Extra - Salsløyve for perioden 2020-2024
062/20 Kiwi Øvre Årdal -  salsløyve for perioden 2020-2024
063/20 Kiwi Årdalstangen - salsløyve for perioden 2020-2024
064/20 Årdalstangen mat (Rema1000) - salsløyve for perioden 2020-2024
065/20 Øvre Årdal Mat AS (Bunnpris) - salsløyve for perioden 2020-2024 
066/20 Lokalbrygg AS - Salsløyve for alkohol via netthandel for perioden 2020-2024
067/20 Vetti gard og turiststasjon - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
068/20 Vee eigedom AS (Damvoktaren) - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
069/20 Utladalen naturhus - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
070/20 Stiftinga Avdalen gard - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
071/20 Utla AS - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
072/20 Tya bakeri - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
073/20 Årdal catering - skjenkeløyve for perioden 2020-2024
074/20 Mama Mia - skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024
075/20 Sitla hotell - skjenkeløyve i perioden 2020-2024
076/20 Klingenberg hotell - skjenkeløyve perioden 2020-2024
077/20 Mellombels massedeponi Seimsdalen gnr/bnr 32/144
078/20 Rassikringsvoll Hæreid Aust
079/20 Rassikringsvoll Hæreid Midt
080/20 Rassikringsvoll Seimsdalen vest
081/20 Dispensasjon frå reguleringsplan Holsbru