A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 29. oktober

Tysdag 29. oktober kl. 12.00 har formannskapet møte i kommunestyresalen.

Aktuelle saker som skal handsamast er:

  • Sluttrapport frå ombygging og renovering av storsal og ungdomsklubb 
  • Salsløyve til Coop Extra
  • Dispensasjonssøknad på utnyttingsgrad i Storevegen