Formannskapsmøte 20. januar

Formannskapet har ordinært møte tysdag 20. januar kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Grunna omlegging til ny møteportal og oppgradering av arkivsystem er me ikkje heilt i mål med alle systema. Sakspapira er derfor ikkje komme ut i innsyn slik det skal.

Sakspapira vert derfor lagt ut som pdf.

Sak nr.    Sakstittel
001/15    Godkjenning og signering av møteprotokoll
002/15    Delegerte saker
003/15    Framdrift omstillingsprosjekt
004/15    Deltaking i utviklingsnettverk 2015-2016
005/15    Søknad om allment skjenkeløyve på Svalheim Gard
006/15    Søknad om serveringsløyve på Svalheim Gard AS