A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 15. mai

Saker som skal handsamast er:

051/18

Godkjenning og signering av møteprotokoll

 

052/18

Delegerte landbrukssaker

 

053/18

Økonomisk rapportering 1.kvartal 2018

 

054/18

Melding om grunnskulen 2017

 

055/18

Årsrekneskap og årsmelding 2017 - Årdal kommune

 

056/18

Oppfølging av vedtaket om framhald av drifta i friluftsbassenget på Årdalstangen

 

057/18

Olav Birger Hæreid - søknad om frådeling av areal i LNF område - gbnr 27/1 - Årdal kommune

 

058/18

Dispensasjon frå arealbruken i kommuneplanen - oppretting av punktfeste i LNF-område gnr 10, bnr. 1 - Dagsturhytte på Moakamben

 

059/18

Oppretting av kommunekomite til TV-aksjonen 2018

 

060/18

Søknad om avdragsutsetjing næringslån - Sitla Hotell

Ikkje offentleg