A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 15. februar

Formannskapet har møte torsdag 15. februar kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er
016/18 Godkjenning og signering av møteprotokoll
017/18 Referatsaker
018/18 Økonomirapportering
019/18 Uttale endringssøknad tilknyting Offerdal kraftverk 
020/18 Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen
021/18 Finansiering av skredsikringstiltak på Asperheim i Seimsdal
022/18 Presisering av råmetildeling tenesteområda budsjett 2018
023/18 Søknad om lyssett skilt Tangenvegen 16 
024/18 Næringsfond - søknad om avdragsutsetting på ansvarleg lån (U.off.§23)