A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 14. mai

Rådhuset

Torsdag 14. mai kl. 12.00 er det formannskapsmøte på rådhuset. 
Grunna smitteverntiltak er det fortsatt noko redusert tilgang for publikum.

I samband med sak 038/20 skal formannskapet ut på synfaring før møtet.

Saker som skal opp til handsaming er:
036/20 Godkjenning og signering av møteprotokoll
037/20 Referatsaker
038/20 Søknad om oppføring av levegg - Løyntnant Lems veg 11 - gnr 27 bnr 104
039/20 Garasjestorleik prinsippavgjerd
040/20 Dispensasjon avstand til veg og storleik garasje
041/20 Kjøp av parsell gnr 19 bnr. 149
042/20 Utlegging til høyring - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024
043/20 Oppretting av TV aksjonskomite 2020 og økonomisk løyving

Oversikt på saker og vedlegg