A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 12. januar

Formannskapet skal ha sitt første møte tysdag 12. januar kl. 12.00 i kommunestyresalen.


Saker som skal handsamast er;

001/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
002/16 Referatsaker
003/16 Delegerte saker
004/16 Folkehelseoversikt Årdal kommune
005/16 Merknader - Søknad om løyve til mellomlagring og handtering av avfall, Sunde Resirk AS