Formannskapsmøte 12. desember

mote_254x145

Tysdag 12. desember kl. 12.00 har formannskapet sitt siste møte i år.
Møtet er i kommunestyresalen.

Ynskjer du å sjå meir på saker eller vedlegg som skal handsamast så ligg dei tilgjengeleg på møteoversikten.

Sakliste
132/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
133/17 Referatsaker
134/17 Økonomirapportering
135/17 Delegert skjenkesak
136/17 Delegerte saker
137/17 Felles barnevernsvakt
138/17 Felles Landbruksplan for Årdal, Lærdal og Aurland - oppstart av planarbeid
139/17 Sogn som bærekraftig reisemål
140/17 Prioritering av anlegg for spelemiddelsøknader 2018
141/17 Aksjeteikning i Vitenseteret i Sogn og Fjordane
142/17 Dispensasjon frå reglane om skilting på Årdalsenteret gbnr 16/9, Farnesvegen 1
143/17 Tilskot til hangar på Sogndal Lufthamn
144/17 Overføring til Årdal Utvikling 2018
145/17 Budsjettendringar investeringsbudsjett 2017
146/17 Økonomi og handlingsplan 2018 -2021 og budsjett 2018
147/17 Årets årdøl og kulturpris 2017 - ikkje off. §5 utsett innsyn