A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2013

Formannskapet har i dag vedteke utleggingsframlegg for Budsjett 2013 og Økonomi- og handlingsplan 2013-2016.

 

 

Årdal formannskap sitt framlegg til budsjett 2013, samt Økonomi og handlingsplan 2013-2016 vert i samsvar med kommunelova §45-3 lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader:

 

  • Tenestetorget, rådhuset
  • Årdal bibliotek
  • Heimesida til kommunen

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende moglege innspel eller merknader til:

Årdal kommune, postboks 40, 6881 Årdalstangen seinast innan 12.12.2012

F-sak 108/12
Framlegg til budsjett 2013 og Økonomi- og handlingsplan 2013-2016
Prisliste 2013