Formannskapet har møte onsdag 28.11 kl. 12.00

Møtestart er sett til kl. 12.00 i kommunestyresalen.Formannskapet skal før møtet på synfaring i Naddvik i samband med klagesak 106/12 som gjeld konsesjon på Naustbakken.

Andre saker som skal handsamast på møtet er:

Sak nr.

Saktittel

104/12

Godkjenning av møtebok

105/12

Referatsaker

106/12

Klage på vedtak i sak om konsesjon på eigedommen Naustbakken gnr. 3 bnr. 15 og 16

107/12

Økonomisk rapportering pr.31.10.12

108/12

Budsjett 2013 - Økonomi og Handlingsplan 2013-2016

Les meir om sakene i møteportalen til kommunen.