A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskap og kommunestyremøte 15. juni

Det blir ekstramøte i formannskapet torsdag 15. juni kl. 10.00 og kommunestyret har sitt siste møte før ferien kl. 12.00.
Begge møter er i kommunestyresalen.

Formannskapet skal handsame reguleringssaker for utlegging til gjennomsyn:
075/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
076/17 Detaljreguleringsplan Storevegen 26 og 28 samt Fridtjof Nansensveg 1
077/17 Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal

Kommunestyret har fylgjande saker til handsaming:
044/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
045/17 Eigarskapsmelding
046/17 Revidert budsjett 2017
047/17 Ferietilskot til personar med nedsett funksjonsevne
048/17 Forskottering spelemidlar - uteområde Farnes skule
049/17 Søknad om tilskot til Målrock 2017
050/17 Kommunal føresegn for rett til sjukeheimsplass og venteliste