A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Folkeregister

Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Det sentrale folkeregister er et offentlig register over alle personer som bor eller har vært bosatt i Norge.

I tillegg til registrering av opplysninger på grunnlag av meldinger, har folkeregisteret blant annet ansvar for prøving av ekteskapsvilkår, navneendringer, utstedelse av attester, fødselsnummer og D- nummertildeling.

Folkeregisteret