A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Mitt nabolag

Fleire djupe holer i vegbana

Vei
2020-09-10 09:03 (#67128)
Under handsaming Under handsaming

Adresse: Nordahl Griegv 1

Kart

Holene MÅ snart lappast i før nokon får skade på dekk/felg.
Legg i kaldasfalt og komprimer med hoppetussa,dersom det ikkje skal leggast ny asfalt.
Heile gata er i sørgeleg forfatning med søkk og hol i asfalt.

Kommentar fra kommunen:

Oskar Seim har vore i kontakt med deg ang denne saka.