A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fjærlandstunnelen stengt – endring i bussruter

Stenginga får konsekvensar for kollektivtrafikken, og bussruter kan bli både avlyste og lagde om

Fjærlandstunnlen på rv. 5 mellom Indre Sogn og Sunnfjord er stengt på grunn av ein bilbrann i tunnelen måndag 17. april. All omkøyring går no om Høyanger. Det er usikkert kor lenge Fjærlandstunnelen blir stengt.

Stenginga får konsekvensar for kollektivtrafikken, og bussruter kan bli både avlyste og lagde om. Du finn informasjon om dette på kringom.no.

Statens vegvesen har eit oversiktskart over fylket, som syner kva vegar som er stengde, eventuelle opningstider osv. Dette finn du her