Finansutval og formannskapsmøte tysdag 4. april

Tysdag 4. april er det møte i finansutvalet og i formannskapet. Begge møta er i kommunestyresalen.

Finansutvalet startar møte kl. 10.00 og tema for møtet er Økonomi- og handlingsplan for 2018 - 2021, samt kostraanalyse etter rapporteringa for 2016.

Formannskapet har ordinært møte kl. 13.00 med desse sakene;

Sak nr.    Sakstittel
034/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
035/17 Oppgradering av pumpestasjonar - Sluttrapport
036/17 Innkjøp av ny renovasjonsbil - Sluttrapport
037/17 Kommunal føresegn for rett til sjukeheimsplass og venteliste
038/17 Årsrapport brannvernet - 2016
039/17 Kjøp av ny vaktbil - overbefal
040/17 Utfasing av oljefyranlegg
041/17 Sikringstiltak Ofredalstunellen - lånefinansiering 
042/17 Årsmelding 2016 næringsfondet (kraftfondet)
043/17 Utvikling av paviljongtomta til nærmiljøanlegg

Fullstendig oversikt med vedlegg.