A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Finansutval og formannskapsmøte 22. oktober

Finansutvalet har møte kl. 09.00 og formannskapet har møte kl. 12.00 torsdag 22. oktober i kommunestyresalen.

Finansutvalet skal arbeide vidare med budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2021-2024.

Formannskapet skal i tillegg til orientering om koordinerande eining og tilflyttarkontoret, handsame desse sakene:
124/20 Godkjenning av innkalling og sakliste, signering av møteprotokoll
125/20 Orienteringssaker frå kommunedirektøren
126/20 Drøftingssak: planprogram 2021-2030
127/20 Kommunal planstrategi 2020-2023
128/20 Kommuneplan for Årdal kommune - arealdel

Her finn du oversikt på saker og vedlegg til formannskapsmøte.