A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ferievikar/sommarjobbar er utlyst

Det er no utlyst ferievikarjobbar i kommunen med søknadsfrist 31. mars


Alle stillingane skal skje elektronisk ved å gå inn på den stillingen ein ynskjer å søkja på.

Ferievikar i tekniske tenester og friluftsbad

Ferievikar ved legekontora

Ferievikar i eldreomsorg

Ferievikar i spesialomsorg

Tips ein ven Skriv ut