A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ferievikarar sommaren 2012

Årdal kommune treng ferievikarar sommaren 2012. Ved å klikke på linken får du fram fullstendige stillingsannonsar.

HEIMEHJELPTENESTA Heimehjelparar i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Dagtid. 

BUFELLESSKAP FOR ALDERSDEMENTE / ÅRDAL SJUKEHEIM / SEIMSDAL SJUKEHEIM / HEIMESJUKEPLEIEN Sjukepleiarar/hjelpepleiarar (studentar/elevar) og assistentar til arbeid i pleie, vaskeri, kjøkken og kantine ÅBO. Turnus. 

SPESIALOMSORGtreng ferievikarar i verna bustader, avlastningsbustad, bufellesskap psykiatri og personlege assistentar. Turnus. 

BARNEHAGANE i Årdal treng ferievikarar. 

LEGEKONTORA treng ferievikar i tida 18.06.12 tom 17.08.12. 

FERIEVIKAR – 17-ÅRINGAR Tilbodet gjeld skuleungdom. Søkjaren må fylla 17 år i 2012 (vera fødd i 1995). Stillingane er delt inn i to periodar à 4 veker, og gjeld følgjande stader:
Renovasjonsbilen
Parkstellet Øvre Årdal og Årdalstangen
Assistentar til driftsansvarlege Øvre Årdal og Årdalstangen

Badevakter til friluftsbada i Årdal – (17 år og eldre) 

Søknadsfrist for alle stillingane er 26. mars 2012.

 

Tips ein ven Skriv ut