A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ferievikarar i barnehagane

Barnehagane i Årdal har behov for ferievikarar sommaren 2011.

Det blir ikkje noko fast puljeoppsett på stillingane, men etter behovet til kvar barnehage.
Løn etter hovudtariffavtalen. Elles gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår.

Søknaden må innehalde:
• Namn, fødselsdato og adresse
• Når du kan arbeida
• Kvalifikasjonar (NB! Du treng ikkje senda vitnemål og attestar)
• Ynskjeleg arbeidsstad (Øvre Årdal/Årdalstangen)

Søknaden skal sendast til Årdal kommune, pb 40, 6881 Årdalstangen, eller på epost til postmottak@ardal.kommune.no

Søknadsfrist: 18. april 2011

Tips ein ven Skriv ut