A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ferietilskot til funksjonshemma som har behov for ledsagar

Ferietilskot kan gis til funksjonshemma som treng ledsagar i samband med avvikling av ferie. Den funksjonshemma må sjølv dekka sin eigne ferieutgifter, som f. eks reise, opphald og kost. Den som søkjer må ha ei funksjonshemming som gjer at han/ho er heilt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjeremål.