A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fellingsløyve - storviltjakt i Årdal, Lærdal og Aurland

jakt

Felles Landbrukskontor ÅLA jobba i desse dagar med tildeling av fellingsløyve for storviltjakta (hjort, elg og rådyr)  i 2016.
Utsending av løyva vert noko utsett i år. 

Etter planen vert det utsending i løpet av juli månad.

For spørsmål ta kontakt med Håkon Øydvin (tlf 99567650) eller Magnhild Aspevik (tlf 57641200).