A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Felles landbrukskontor ÅLA har flytta

Felles Landbrukskontor ÅLA har flytta sine kontor i Lærdal rådhus og dei held no til i tredje høgda.


Telefonnummer vert endra og inntil vidare er dei å treffe på telefon 57641200.

Me har framleis kontor på rådhuset i Aurland. Det er bemanna to til tre dagar pr veke.

 

-landbrukskontoret-