A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Felles drift av legekontora

Det er avgjort at legekontora i Årdal blir samanslegne til eitt legekontor.

I byggeperioden vil all drift skje på Årdalstangen. Oppstart måndag 5. januar 2015.

Alle som har legetime etter 5. januar skal møte på legekontoret på Årdalstangen.

Telefonen er open kl. 08.00 - 11.30 og kl 13.900 - 14.30.
Tlf.nr.: 57 66 52 90

Resepsjonen er open kl. 08.00 - 12.00 og kl 13.00 - 15.00.

Legevakt: 57 66 11 13.

Øyeblikkeleg hjelp: 113.