A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Feil på Telenor sitt mobilnett

Mobil bedriftskundar.

I dag har det hjå mobil bedriftskundar opplevd brudd i mobilsamtaler, oppkoblingsproblem, manglande inngåande eller utgåande lyd.

Telenor Mobil finn ingen feil på nettet i dette øyeblikket.

Viss du har opplevd problem med DIN telefon i dag så skuldast dette truleg mobilnettet.

Vi håper dette var ein kortvarig feil.

Send gjerne ein e-post til aud.andersen@ardal.kommune.no eller ring Årdal kommune 57665220 dersom problema vedvarer.