A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Feil på avtalegiro frå kommunen

faktura-heimeside-crop

Kommunen har fått feil i systemet for overføring av avtalegiro til bank. Ingen avtalegiroar med forfall i oktober månad er kommen ut til mottakar i banken.

Det er no sendt ut ordinær giro pr. post til alle dette gjeld og me ber dykk betale giroen som kjem. Det vil ikkje komme varsel eller trekk på avtalegiro i banken for oktober. 
Gjeld alle faktura med forfall 15. og 20. oktober dvs. barnehage, husleige og omsorgstenester. Gjeld ikkje efaktura. 

Me beklagar dette og håper det ikkje skapar for mykje ekstraarbeid for dykk.