A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 2012

Feiarane gjennomførte feiing og tilsyn i juni/juli, var du på ferie eller av andre grunnar ikkje fekk besøk av feiaren kan du kontakta han på tlf: 91 39 99 39
Feiarane vil komma att i månadsskifte september/oktober, gjer ein avtale med feiarane.

I 2012 er det feiing og tilsyn på Farnes -/ Hæreidssida.

Brannsjefen