A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Feiing av vegane er starta

Feiing av gater 1

No er feiing av gater på Årdalstangen ferdige og det blir feiing av gater i Øvre Årdal frå mandag 20. april.
Tekniske tenester er begynt å feia vegane for grus. Fint om de kostar ut frå tomtegrensa, men det skal ikkje samlast i dongar.

Arbeidet er starta på Årdalstangen og held på fram til påske.
Etter påske går turen til Seimsdalen, før dei set turen vidare i Øvre Årdal og Utladalen.