Fastlege ut i permisjon

Doktorer

Fastlege Hans Ragnar Skogli har permisjon ut april månad.

Vikarlege Rozina Tahira tek over lista hans frå 06.01.20 til 30.04.20.