A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Mitt nabolag
Innsendt av: Egil Jørgen Lund

Fartsdempar

Vei
2020-09-14 12:44 (#67187)
Ny henvendelse Ny

Adresse: Langvollvegen 25

Kart

Hei,

Det har tidlegare år ikkje vore noko større problem med høg fart forbi huset mitt i Langvollvegen, men dette har etter kvart endra seg og eg er redd for det snart kan skje ei ulukke då nokon køyrer 40-50 kmt når fartsgrensa er 30 kmt. Det er 2 utkøyringar frå huset mitt/Steinar Viken/ med dårleg oversikt. Demparen bør leggast frå stolpen mellom Bjarne Ålen /Jan Kauppi. Born ferdast mykje i området.