A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fagdag om Multippel sklerose (MS)

MS fagdag

Fagdagen er flytta frå Kulturhuset i Øvre Årdal til kinosalen på Årdalstagen.
Årdal kommune arrangerer fagdag om MS i samarbeid med nasjonalt kompetanseteneste for multippel sklerose.

Denne fagdagen er for både tilsette, brukarar, pårørande, MS forening og lag,med eit program som er lagt opp for alle.
 
Tid: 15.mars 2018 kl. 09.00 – 15.00
Stad: Kinosalen, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstngen
Pris: kr. 200,- inkludert lunsj og kaffi. Innbetaling til kontonummer 3730 07 00153 innan 08.03.18. Merk innbetaling med Fagdag MS.

Påmelding: innan 08.03.2018 på epost til jane.kristin.lindstrom.bolme@ardal.kommune.no eventuelt postmottak@ardal.kommune.no

Program for dagen:

09.00 - 09.45 MS, hva er det?
Innledning, historikk og det vi vet i dag
Randi
Pause    
10.00 - 10.45 MS tar plass i livet
Å leve med MS og utfordringer for den som har MS og de som er rundt
Randi
Pause    
11.00 - 11.45 Vannlating
Blærens kompleksiet og funksjon. 
Hjelpemidler som finnes når blæra «lever sitt eget liv» 
Hildegunn
Pause    
13.30 - 14.15

Tarm og tarmfunksjon
Hva gjør vi i dag, og hvordan gi hjelp slik at tarmen og eieren av tarmen blir samstemte

Utfordringer med samliv

Hildegunn
(Evnt Pause)     
14.15 (14.30) - 15.00 Oppsummering og vel hjem Hildegunn og Randi