A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fagdag om gjerde og gjerdehald

27. august i Lærdal

gjerdehald

Velkomen til fagsamling med tema gjerde og gjerdehald

Tysdag 27. august kl. 18.00. Stad: Nese i Lærdal

Program:

  • Velkomen og informasjon om UKL-Lærdal og tilskotsordningar
  • Gjerdehald – lovverk, utfordringar og moglegheiter
  • Oppsetting av HT-gjerde - demonstrasjon

Fagsamlinga vert arrangert i regi av Samarbeidsgruppa for Utvalt kulturlandskap - Lærdal, Lærdal kommune og Fylkesmannen i Vestland.

Alle interesserte er velkomne!
 

Kontaktperson:
Trude Knagenhjelm, Fylkesmannen i Vestland. fmsftkn@fylkesmannen.no. Tlf. 57643094/91556522