Evakuerte i Utladalen kan flytte heim

Etter avtale med politiet kan evakuerte i Utladalen no flytte heim.


Kontakt 959 89 343 dersom spørsmål.