A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Etablering av asylmottak - ope informasjonsmøte

I regi av UDI og HERO vert det ope informasjonsmøte om etablering av asylmottak i Årdal.

Møtet vert halde i kinosalen, samfunnshuset Årdalstangen, onsdag 10. juli 2013 kl. 18.00.

UDI informerer om

- bakgrunn for oppretting av mottak
- kva er eit mottak
- kven bur i mottak
- UDI sine krav til mottaksdrift
- samarbeid med vertskommune og lokalsamfunn

HERO v/regionssjef Bente Dalaker
- drift av mottak og samarbeid med vertskommunen