A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Endring på søknad om omsorgsbustad på Årdal bu og omsorgsenter (ÅBO)

Dei som har eit behov for omsorgsbustad må ta kontakt med Tildelingskontoret i kommunen på tlf 57665050.

Årdal kommune opplyser om endring ved søknad på omsorgsbustad på Årdal bu og omsorgsenter (ÅBO).

Ledig omsorgsbustad på ÅBO vil ikkje lengre bli annonsert i Sogn Avis eller på kommunen si heimeside. 
Dei som har eit behov for omsorgsbustad må ta kontakt med Tildelingskontoret i kommunen på tlf 57665050.