A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Endring av vedtekter for SFO

Kommunestyret vedtok i Ksak 038/15 endring av vedtektene for SFO gjeldande frå 1. august 2015.

Hovudendringa er i punkt 3 C som gjeld opningstider i SFO.;

C.    Ved behov, minst 5 søkjarar,  gjev kommunen eit tilbod om plass i SFO ved ein av skulane i veke 28 og 31. SFO er stengt i veke 29 og 30.
Skulane samordnar dette og gjev melding til søkjarane om tilbodet gjeld i Øvre Årdal eller på  Årdalstangen. Tilbodet kan og gjevast i samarbeid med ein av barnehagane. I tillegg stenger SFO i skulane sin jule -  og påskeferie.