A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Elektroniske søknadsskjema er ute av drift

Skjema

Me jobbar med å få oppatt skjemasøket, når det gjeld barnehage og SFO skjema så blir ikkje det skjema tilgjengeleg før 15. januar, pga av at dei skal over på nytt system.

Barnehage og skule/SFO skal ta i bruk nye program. Søknadsskjema til desse tenestene vert difor ikkje tilgjengeleg før 15. januar.