A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim»Tenester»Helse og omsorg»Eldreomsorg

Eldreomsorg

  • 1

Ansvarsområde:

  • Sjukeheimar
  • Omsorgs- og trygdebustader
  • Heimehjelp
  • Heimesjukepleie
  • Særskilde tenester som tryggleiksalarm og matombringing eldre
  • Bufellesskap for aldersdemente 

Leiar heimetenesta:
Monica Østerbø, tlf. 948 15 663

Leiar institusjonar:
Hilda Nese, tlf. 907 57 692

Tips ein ven Skriv ut