A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eldredagen 2020 - utsatt

Årdal Eldreråd vel å utsetje Eldredagen 2020 på ubestemt tid.

Vi er alle i risikogruppa og vi registrerer desverre at smitten er aukande igjen. 

Årdal Eldreråd ber om forståing for dette og håpar å kunne gjennomføra Eldredagen våren 2021.

Med venleg helsing
Årdal Eldreråd