A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ekstra formannskapsmøte 10.11.2011

Det vert halde ekstra formannskapsmøte som er utanom ordinær møteplan.

Møtet er i kommunestyresalen, Rådhuset torsdag 10. november kl. 12.00

Saker som skal handsamast:

120/11 Godkjenning av møtebok

121/11 Referatsaker
                -Budsjettnotat investeringsbudsjett 2012-2015

122/11 Dispensasjon, Gnr 2/bnr 33 - Naddvik, tomt

123/11 Søknad om prosjekteringstilskot til heis

124/11 Stønad til TV-aksjon 2011 - Norsk Folkehjelp

125/11 Samfunnshus Øvre Årdal storsalen, nytt alternativ

Meir informasjon om sakene er å lese i sakspapira til møtet.

Tips ein ven Skriv ut