A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Einehaugen barnehage fyller 10 år

  • 1
  • 2
  • 3

Julafta 2000 brann gamle Vollene barnehage ned til grunnen.
Det vart etter kvart vedteke at barnehagen skulle byggjast opp att på same staden. Denne gongen vart namnet Einehaugen barnehage.

1. mars 2002 stod barnehagen ferdig til bruk.
10 år etter vert dette sjølvsagt markert med kaker, foreldrekaffi og besøk av gamle barnehageborn.

Me kjem med ein større reportasje om markeringa i neste nummer av kommuneavisa vår "Laban".

Tips ein ven Skriv ut