A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt 2018

Eigedomsskatt

Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, året 2018, er utlagt til offentlig ettersyn på Tenestetorget i Rådhuset, Årdalstangen i 3 veker frå 13.04.2018.

 

Eigedomsskatt er utlikna med kr. 7,-  pr. 1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar, kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for jordbruk og kr. 7,- pr. 1.000,- for verk og eigedommar utanfor tettstadane.


- Eigedomsskattetakstnemda -